esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


1.5.2.2.1.apakšaktivitāte „Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana"

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Līgums / vienošanās par Eiropas Sociālā fonda projekta īstenošanu

1. pielikums:    Projekta iesniegums
2. pielikums: Progresa pārskata veidlapa
3. pielikums: Maksājuma pieprasījuma veidlapa
4. pielikums: Avansa maksājuma pieprasījuma veidlapa
5. pielikums: Valsts kases konta rekvizītu veidlapa
6. pielikums: Projekta ietekmes novērtēšanas pārskata veidlapa
7. pielikums: Projekta izdevumu prognozes veidlapa
8. pielikums: Iepirkuma plāna veidlapa
9. pielikums: Pārskata par PVN veidlapa
10.pielikums Informatīvais pārskats
11.pielikums. Pārskats par Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu