esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


1.5.2.2.3.apakšaktivitāte „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”(1. atlase)

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Standartlīgums/vienošanās

1. pielikums: Projekta iesniegums
2. pielikums: Progresa pārskata veidlapa
3. pielikums: Maksājuma pieprasījuma veidlapa
4. pielikums: Informatīvais pārskats
5. pielikums: Valsts kases konta rekvizītu veidlapa
6. pielikums: Projekta ietekmes novērtēšanas pārskata veidlapa
7. pielikums: Projekta izdevumu prognozes veidlapa
8. pielikums: Iepirkuma plāna veidlapa
9. pielikums: Pārskata par PVN veidlapa
10.pielikums: Pārskats par Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu