eslogo


ES Pārejas programmas noslēguma pasākums

ES Pārejas programmas noslēguma pasākums notika 2008.gada 13.novembrī, SIF Iecietības dienas ietvaros.
Šeit zemāk pieejami visi noslēguma pasākuma materiāli un prezentācijas!


Noslēguma pasākuma programma


Aija Bauere, Sabiedrības integrācijas fonds
"ES Pārejas programma Latvijā" - prezentācija

Evija Kļave, Baltic Institute of Social Sciences pētniece
"Tolerance un integrācija Latvijā. Nākotnes perspektīvas" - prezentācija
"Sabiedrības integrācija un iecietība Latvijā: pētījumos balstīts skatījums" - pilns ziņojuma teksts

Baiba Jakovļeva, LR Naturalizācijas pārvalde
"Pilsonība - mana atbildība, tiesības un iespējas" - prezentācija

Agnese Grandāne, Salas vidusskolas skolniece
"Mans Latvijas pilsonis - Edgars Ozoliņš" - eseja
"Mans Latvijas pilsonis - Edgars Ozoliņš" - prezentācija

Ilona Stalidzāne, Sabiedrības integrācijas fonds

"Labas Gribas Memorands" - memoranda pilns teksts