eslogo


Jaunās pilsones ABC

Izvērstais skats
Finansējuma avots: ES Pārejas programma 2006-2007
Programma: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 37 912,60 EUR (88% ) LVL / 53 944.77 EUR
Projekta numurs: 2005/017-495-03-01/1-84/07
Projekta īstenotājs: Biedrība „Lietišķo sieviešu apvienība"
Sadarbības partneris: Biedrība „Sabiedrības integrācijas centrs „Velta""
Īstenošanas vieta: Rīga; Latgale - Daugavpils, Krāslava; Vidzeme - Jēkabpils
Kontaktinformācija: Irīna Pētersone
Tālr.: 67240405
E-pasts:
Galvenās aktivitātes: Apmācības multiplikatorēm, kas strādās ar mazākumtautību sievietēm-nepilsonēm; Pašpalīdzības grupas - konsultācijas, apmācības; Metodiskais materiāls jaunajām pilsonēm
Īstenošanas ilgums: 8 mēneši (2007. gada 31. oktobris)