eslogo


Kultūru saskarsmes punkti Vidzemē

Extended view
Source of Funding: EU Transition Facility 2006-2007
Program: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Search projects
Amount of Grant Awarded: 71 297,98 EUR (89,91% ) LVL / 101 447.89 EUR
Project number: 2005/017-495-03-01/1-25/31
Project Promoter: Valmieras rajona padome
Partner(s): Burtnieku novada dome
Burtnieku pagasta padome
Ipiķu pagasta padome
Kauguru pagasta padome
Naukšēnu pagasta padome
Ramatas pagasta padome
Sēļu pagasta padome
Vilpulkas pagasta padome
Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas"
Place of implementation: Vidzeme - Valmieras rajons
Contact information: Ginta Zariņa
Tālr.: 64207164; 29499970
E-pasts:
galvenas_aktivitates: Apmācības pašvaldību darbiniekiem un kolektīvu vadītājiem; Nometne jauniešiem; Mākslas pasākumi - pieturas apgleznošana; Izglītojoši un informējoši pasākumi par mazākumtautībām; Studiju vizītes; CD sagatavošana par projekta aktivitātēm; Kultūras institūciju un NVO sadarbības tīkla izveide
Duration of the project: 12 mēneši (2008. gada 15. jūlijs)