esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

eslogo


Kultūru saskarsmes punkti Vidzemē

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Переходная программа Европейского Союза 2006-2007
Программа: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Поиск проектов
предоставил финансирование: 71 297,98 EUR (89,91% ) LVL / 101 447.89 EUR
Номер проекта: 2005/017-495-03-01/1-25/31
Исполнитель проекта: Valmieras rajona padome
Партнер: Burtnieku novada dome
Burtnieku pagasta padome
Ipiķu pagasta padome
Kauguru pagasta padome
Naukšēnu pagasta padome
Ramatas pagasta padome
Sēļu pagasta padome
Vilpulkas pagasta padome
Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas"
Место реализации: Vidzeme - Valmieras rajons
Контактная информация: Ginta Zariņa
Tālr.: 64207164; 29499970
E-pasts:
galvenas_aktivitates: Apmācības pašvaldību darbiniekiem un kolektīvu vadītājiem; Nometne jauniešiem; Mākslas pasākumi - pieturas apgleznošana; Izglītojoši un informējoši pasākumi par mazākumtautībām; Studiju vizītes; CD sagatavošana par projekta aktivitātēm; Kultūras institūciju un NVO sadarbības tīkla izveide
Период проетка: 12 mēneši (2008. gada 15. jūlijs)