Home > Sources of funding > ARHĪVS > EU Transition Facility 2006-2007 > Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicin[..] > Pilsoniskās līdzdalības iespējas daudzkultūru sabi[..]

eslogo


Pilsoniskās līdzdalības iespējas daudzkultūru sabiedrībā: no zināšanām līdz darbībai

Extended view
Source of Funding: EU Transition Facility 2006-2007
Program: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Search projects
Amount of Grant Awarded: 92 888,75 EUR (90% ) LVL / 132 168.78 EUR
Project number: 2005/017-495-03-01/1-3/32
Project Promoter: Biedrība „Izglītības attīstības centrs"
Place of implementation: Rīga; Vidzeme; Latgale
Contact information: Iveta Vērse
Tālr.: 67503730
E-pasts: ;
galvenas_aktivitates: Izveidota programma un konferences, semināri par pilsonisku, demokrātisku un daudzkultūru sabiedrību; Pilsoniskās līdzdalības aktivitātes (labdarība, diskusijas ar deputātiem un tml.); Sabiedrības informēšana; Projekta pieredzes materiāls; Multiplikatoru atbalsta materiāls
Duration of the project: 13 mēneši (2008. gada 30. novembris)