esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

eslogo


Pilsoniskās līdzdalības iespējas daudzkultūru sabiedrībā: no zināšanām līdz darbībai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Переходная программа Европейского Союза 2006-2007
Программа: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Поиск проектов
предоставил финансирование: 92 888,75 EUR (90% ) LVL / 132 168.78 EUR
Номер проекта: 2005/017-495-03-01/1-3/32
Исполнитель проекта: Biedrība „Izglītības attīstības centrs"
Место реализации: Rīga; Vidzeme; Latgale
Контактная информация: Iveta Vērse
Tālr.: 67503730
E-pasts: ;
galvenas_aktivitates: Izveidota programma un konferences, semināri par pilsonisku, demokrātisku un daudzkultūru sabiedrību; Pilsoniskās līdzdalības aktivitātes (labdarība, diskusijas ar deputātiem un tml.); Sabiedrības informēšana; Projekta pieredzes materiāls; Multiplikatoru atbalsta materiāls
Период проетка: 13 mēneši (2008. gada 30. novembris)