eslogo


Dokumentālā filma par Latvijas krievu folkloras pētnieku Sergeju Oļenkinu

Izvērstais skats
Finansējuma avots: ES Pārejas programma 2006-2007
Programma: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 48 079,27 EUR (90% ) LVL / 68 410.64 EUR
Projekta numurs: 2005/017-495-03-01/1-51/33
Projekta īstenotājs: Biedrība „Projekts „Vizuālā Latvija""
Īstenošanas vieta: Rīga; Latgale
Kontaktinformācija: Līga Ribicka
Tālr.: 29253654
E-pasts:
Galvenās aktivitātes: Dokumentālas filmas par Latvijas krievu folkloras pētnieku Sergeju Oļenkinu sagatavošana un pavairošana DVD formātā; Tās izplatīšana mazākumtautību biedrībām, valsts iestādēm, skolām, bibliotēkām
Īstenošanas ilgums: 11 mēneši (2008. gada 30. septembris)