Home > Sources of funding > ARHĪVS > EU Transition Facility 2006-2007 > Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicin[..] > Vietējo plašsaziņas līdzekļu tīkla attīstība integ[..]

eslogo


Vietējo plašsaziņas līdzekļu tīkla attīstība integrācijas veicināšanai

Extended view
Source of Funding: EU Transition Facility 2006-2007
Program: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Search projects
Amount of Grant Awarded: 86 716,80 EUR (90% ) LVL / 123 386.89 EUR
Project number: 2005/017-495-03-01/1-29/35
Project Promoter: Rēzeknes rajona padome
Partner(s): Viļānu pilsētas dome
Maltas, Sokolku, Nautrēnu, Bērzgales, Ozolaines, Audriņu, Verēmu, Silmalas, Stružānu, Rikavas, Čornajas, Lūznavas, Lendžu, Stoļerovas, Mežvidu, Malnavas, Pušas, Dricānu, Feimaņu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, Mākoņkalna, Ozolmuižas, Sakstagala, Kaunatas un Nagļu pagastu padomes
Place of implementation: Latgale - Rēzeknes un Ludzas rajoni
Contact information: Brigita Arbidāne
Tālr.: 64607205
E-pasts:
galvenas_aktivitates: Informatīva izdevuma izplatīšana; Vietējo aktīvistu apmācības; E-avīzes izplatīšana; Projekta prezentācijas pasākums ar mazākumtautību biedrību dalību
Duration of the project: 13 mēneši (2008. gada 30. novembris)