esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

eslogo


Vietējo plašsaziņas līdzekļu tīkla attīstība integrācijas veicināšanai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Переходная программа Европейского Союза 2006-2007
Программа: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Поиск проектов
предоставил финансирование: 86 716,80 EUR (90% ) LVL / 123 386.89 EUR
Номер проекта: 2005/017-495-03-01/1-29/35
Исполнитель проекта: Rēzeknes rajona padome
Партнер: Viļānu pilsētas dome
Maltas, Sokolku, Nautrēnu, Bērzgales, Ozolaines, Audriņu, Verēmu, Silmalas, Stružānu, Rikavas, Čornajas, Lūznavas, Lendžu, Stoļerovas, Mežvidu, Malnavas, Pušas, Dricānu, Feimaņu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, Mākoņkalna, Ozolmuižas, Sakstagala, Kaunatas un Nagļu pagastu padomes
Место реализации: Latgale - Rēzeknes un Ludzas rajoni
Контактная информация: Brigita Arbidāne
Tālr.: 64607205
E-pasts:
galvenas_aktivitates: Informatīva izdevuma izplatīšana; Vietējo aktīvistu apmācības; E-avīzes izplatīšana; Projekta prezentācijas pasākums ar mazākumtautību biedrību dalību
Период проетка: 13 mēneši (2008. gada 30. novembris)