eslogo


Datorspēles „Uzcel Gaismas pili!" pieejamības nodrošināšana krievu un angļu valodā

Extended view
Source of Funding: EU Transition Facility 2006-2007
Program: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Search projects
Amount of Grant Awarded: 23 491,75 EUR (90% ) LVL / 33 425.75 EUR
Project number: 2005/017-495-03-01/1-107/36
Project Promoter: Biedrība „Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība"
Place of implementation: Visa Latvija
Contact information: Olita Pričina - Voitika
Tālr.: 67296433; 26470109
E-pasts:
galvenas_aktivitates: Datorspēles izstrāde krieviski un angliski; Prezentāciju materiāli; Braucieni uz cittautiešu skolām; Preses konference
Duration of the project: 8 mēneši (2008. gada 31. augusts)