Sākums > ES konkurss NVO > ES konkurss NVO > Es esmu savādāks, man vajadzīga saprotama informāc[..]

eslogo


Es esmu savādāks, man vajadzīga saprotama informācija

Izvērstais skats
Finansējuma avots: ES konkurss NVO
Programma: ES konkurss NVO

Meklēt projektus
Prioritāte: Akadēmiskie pētījumi
Piešķirtais finansējums: 627,75 LVL / 893.21 EUR
Projekta īstenotājs: Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātskola
Sadarbības partneris: Latvijas vājdzirdīgo asociācija