eslogo


Starpkultūru dialoga veicināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: ES Pārejas programma 2006-2007
Programma: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 97 247,66 EUR (90% ) LVL / 138 370.95 EUR
Projekta numurs: 2005/017-495-03-01/2-30/17
Projekta īstenotājs: Biedrība „Izglītības attīstības centrs"
Īstenošanas vieta: Rīga; Latgale - Daugavpils; Kurzeme - Liepāja, Ventspils; Zemgale - Jelgava
Kontaktinformācija: Irēna Freimane
Tālr.: 67503730
E-pasts: ;
Galvenās aktivitātes: Multiplikatoru sagatavošana; Tālākizglītības kursi par starpkultūru izglītību, diskriminācijas novēršanu un iecietības veicināšanu skolotājiem un skolēniem (izstrāde, ieviešana, izvērtēšana)
Īstenošanas ilgums: 17 mēneši (2008. gada 30. novembris)