esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

eslogo


Diskriminācijas novēršanas padziļināšana Latvijā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Переходная программа Европейского Союза 2006-2007
Программа: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Поиск проектов
предоставил финансирование: 81 995,54 EUR (90% ) LVL / 116 669.14 EUR
Номер проекта: 2005/017-495-03-01/2-64/20
Исполнитель проекта: Biedrība „Latvijas Cilvēktiesību centrs"
Место реализации: Visa Latvija
Контактная информация: Sigita Zankovska-Odiņa
Tālr.: 67039295
E-pasts:
galvenas_aktivitates: Situācijas testēšanas metodoloģijas apguve un izstrāde; Datu bāzes par diskriminācijas gadījumiem izveidošana mājas lapā; Mācību semināru metodoloģijas un mācību materiālu izstrāde tiesnešiem un juristiem un semināra organizēšana; Nevalstisko organizāciju diskriminācijas upuru atbalsta tīkla izveide (NVO pieredzes izpēte, citu valstu pieredzes izpēte, seminārs NVO, tīkla darbības attīstības stratēģijas izveide un brošūra par NVO atbalstu diskriminācijas gadījumā)
Период проетка: 20 mēneši (2008. gada 30. novembris)