Home > Sources of funding

eslogo


Diskriminācijas novēršanas padziļināšana Latvijā

Extended view
Source of Funding: EU Transition Facility 2006-2007
Program: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Search projects
Amount of Grant Awarded: 81 995,54 EUR (90% ) LVL / 116 669.14 EUR
Project number: 2005/017-495-03-01/2-64/20
Project Promoter: Biedrība „Latvijas Cilvēktiesību centrs"
Place of implementation: Visa Latvija
Contact information: Sigita Zankovska-Odiņa
Tālr.: 67039295
E-pasts:
galvenas_aktivitates: Situācijas testēšanas metodoloģijas apguve un izstrāde; Datu bāzes par diskriminācijas gadījumiem izveidošana mājas lapā; Mācību semināru metodoloģijas un mācību materiālu izstrāde tiesnešiem un juristiem un semināra organizēšana; Nevalstisko organizāciju diskriminācijas upuru atbalsta tīkla izveide (NVO pieredzes izpēte, citu valstu pieredzes izpēte, seminārs NVO, tīkla darbības attīstības stratēģijas izveide un brošūra par NVO atbalstu diskriminācijas gadījumā)
Duration of the project: 20 mēneši (2008. gada 30. novembris)