eslogo


Sargā sevi, sargā māsas

Extended view
Source of Funding: EU Transition Facility 2006-2007
Program: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Search projects
Amount of Grant Awarded: 89 260,47 EUR (90% ) LVL / 127 006.21 EUR
Project number: 2005/017-495-03-01/2-35/21
Project Promoter: Biedrība „Resursu centrs sievietēm „MARTA""
Place of implementation: Visa Latvija
Contact information: Dita Lāce
Tālr.: 67378539; 29334137
E-pasts:
galvenas_aktivitates: Politikas uzraudzība un analīze iecietīgas politikas veidošanai un multiplās diskriminācijas novēršanai; Sabiedrības informēšana iecietības veidošanai; Sieviešu organizāciju kapacitātes celšana multiplās diskriminācijas pret sievieti atpazīšanai un novēršanai (semināri); Resursu centra sievietēm „Marta" kapacitātes celšana dialoga nodrošināšanai starp pilsonisko sabiedrību un valsts institūcijām (semināri, sanāksmes, sarunas)
Duration of the project: 20 mēneši (2008. gada 30. novembris)