esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

eslogo


Sargā sevi, sargā māsas

Компактный вид
Источник финансирования: Переходная программа Европейского Союза 2006-2007
Программа: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Поиск проектов

Aннотация

Oписание

Информация

предоставил финансирование: 89 260,47 EUR (90% ) LVL / 127 006.21 EUR
Номер проекта: 2005/017-495-03-01/2-35/21
Исполнитель проекта: Biedrība „Resursu centrs sievietēm „MARTA""
Место реализации: Visa Latvija
Контактная информация: Dita Lāce
Tālr.: 67378539; 29334137
E-pasts:
galvenas_aktivitates: Politikas uzraudzība un analīze iecietīgas politikas veidošanai un multiplās diskriminācijas novēršanai; Sabiedrības informēšana iecietības veidošanai; Sieviešu organizāciju kapacitātes celšana multiplās diskriminācijas pret sievieti atpazīšanai un novēršanai (semināri); Resursu centra sievietēm „Marta" kapacitātes celšana dialoga nodrošināšanai starp pilsonisko sabiedrību un valsts institūcijām (semināri, sanāksmes, sarunas)
Период проетка: 20 mēneši (2008. gada 30. novembris)

Документы

Документы