eslogo


Vienoti atšķirībās!

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Переходная программа Европейского Союза 2006-2007
Программа: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Поиск проектовBce примеры хорошей практики
предоставил финансирование: 100 000,00 EUR (64,57% ) LVL / 142 287.18 EUR
Номер проекта: 2005/017-495-03-01/2-7/22
Исполнитель проекта: Nodibinājums „Latvijas Bērnu fonds"
Место реализации: Visa Latvija
Контактная информация: Veronika Ļemeševska
Tālr.: 67185722; 26596712
E-pasts:
galvenas_aktivitates: 5 vasaras nometnes bērniem un jauniešiem; Fonda darbiniekiem pieredzes apmaiņas seminārs iecietības veicināšanā; Dalība nometnēs un seminārs par iegūto pieredzi & metodiskā materiāla izdošana; TV raidījuma izveide un pārraidīšana; Apsveikuma kartiņu sagatavošana
Период проетка: 12 mēneši (2008. gada 15. marts)