eslogo


Cilvēku ar garīgās attīstības traucējumiem seksuālā un reproduktīvā veselība un tiesības - tabu?

Izvērstais skats
Finansējuma avots: ES Pārejas programma 2006-2007
Programma: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 85 531,00 EUR (88,69% ) LVL / 121 699.65 EUR
Projekta numurs: 2005/017-495-03-01/2-44/23
Projekta īstenotājs: Biedrība „Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija „Papardes zieds""
Īstenošanas vieta: Visa Latvija
Kontaktinformācija: Linda Pavlovska
Tālr.: 67212700
E-pasts: ;
Galvenās aktivitātes: 5 dienu apmācību programma "Vai es drīkstu mīlēt?" speciālistiem, kas ikdienā strādā ar cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem 5 Latvijas reģionos; Bukletu "Ieva" un "Aleksis" vieglajā valodā atkārtota izdošana; Izglītojoša programma par interešu aizstāvību tām NVO, kas strādā ar cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem: 4 dienu seminārs un individuālas konsultācijas
Īstenošanas ilgums: 14 mēneši (2008. gada 31. jūlijs)