Home > Sources of funding > ARHĪVS > EU Transition Facility 2006-2007 > Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicin[..] > Cilvēku ar garīgās attīstības traucējumiem seksuāl[..]

eslogo


Cilvēku ar garīgās attīstības traucējumiem seksuālā un reproduktīvā veselība un tiesības - tabu?

Extended view
Source of Funding: EU Transition Facility 2006-2007
Program: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Search projects
Amount of Grant Awarded: 85 531,00 EUR (88,69% ) LVL / 121 699.65 EUR
Project number: 2005/017-495-03-01/2-44/23
Project Promoter: Biedrība „Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija „Papardes zieds""
Place of implementation: Visa Latvija
Contact information: Linda Pavlovska
Tālr.: 67212700
E-pasts: ;
galvenas_aktivitates: 5 dienu apmācību programma "Vai es drīkstu mīlēt?" speciālistiem, kas ikdienā strādā ar cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem 5 Latvijas reģionos; Bukletu "Ieva" un "Aleksis" vieglajā valodā atkārtota izdošana; Izglītojoša programma par interešu aizstāvību tām NVO, kas strādā ar cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem: 4 dienu seminārs un individuālas konsultācijas
Duration of the project: 14 mēneši (2008. gada 31. jūlijs)