eslogo


HIV+: mūsdienu dzīves realitāte

Izvērstais skats
Finansējuma avots: ES Pārejas programma 2006-2007
Programma: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 8 158,17 EUR (90% ) LVL / 11 608.03 EUR
Projekta numurs: 2005/017-495-03-01/2-16/42
Projekta īstenotājs: Biedrība „Jauniešu klubs STILL"
Sadarbības partneris: Daugavpils Universitātes Veselības veicināšanas centrs
Īstenošanas vieta: Latgale - Rēzeknes un Daugavpils rajoni
Kontaktinformācija: Margarita Ignatjeva
Tālr.: 29340483
E-pasts:
Galvenās aktivitātes: Multiplikatoru apmācības; Aptaujas veikšana par HIV inficētajiem un varbūtību inficēties (aptaujāti - jaunieši, skolotāji, vecāki, uzņēmēji); Bukleta sagatavošana (HIV+ cilvēku tiesības uz mācībām, darbu, empātiju un līdzjūtību no sabiedrības puses un iespēju katram pasargāt sevi no HIV); Sagatavošanās izglītojošajiem semināriem, ko veiks multiplikatori, un semināru vadīšana; Akcija uz ielām
Īstenošanas ilgums: 8 mēneši (2008. gada 30. jūnijs)