eslogo


Akcija „Atvērtā skatuve - atvērtā sirds"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: ES Pārejas programma 2006-2007
Programma: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 61 120,96 EUR (90% ) LVL / 86 967.29 EUR
Projekta numurs: 2005/017-495-03-01/2-26/46
Projekta īstenotājs: Daugavpils rajona padome
Īstenošanas vieta: Latgale - Daugavpils rajons
Kontaktinformācija: Sandra Balode
Tālr.: 65476831, 25977458
E-pasts: ;
Galvenās aktivitātes: Mācību programma komunikācijas prasmju attīstīšanai; Amatierteātra izrādes iestudēšana; Izbraukuma izrādes; Seminārs par neiecietību sociālajiem darbiniekiem; Buklets, kas popularizēs teātra metodes pielietošanu izpratnes veicināšanai par dažādu sociālo grupu vajadzībām un iespējām
Īstenošanas ilgums: 12 mēneši (2008. gada 31. oktobris)