eslogo


Iecietības kultūra Latvijas vidē

Izvērstais skats
Finansējuma avots: ES Pārejas programma 2006-2007
Programma: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 88 080,45 EUR (90% ) LVL / 125 327.19 EUR
Projekta numurs: 2005/017-495-03-01/2-12/47
Projekta īstenotājs: Biedrība „Izglītības iniciatīvu centrs"
Īstenošanas vieta: 12-20 pašvaldības visos Latvijas reģionos
Kontaktinformācija: Ženija Bērziņa
Tālr.: 65235635
E-pasts:
Galvenās aktivitātes: Multiplikatoru kursu sagatavošana un multiplikatoru sagatavošana (apmācības, iesaistīšana pasākumu plānošanā, vadīšanā); Vasaras nometne; Iecietības diena multiplikatoru pašvaldībās (diskusijas, izstādes, tikšanās, koncerti un tml.); ES un Latvijas pretdiskriminācijas normatīvo aktu buklets "vieglajā valodā"
Īstenošanas ilgums: 13 mēneši (2008. gada 30. novembris)