eslogo


Pētījums par etnisko integrāciju Jelgavas pilsētā

Extended view
Source of Funding: EU Transition Facility 2006-2007
Program: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Search projects
Amount of Grant Awarded: 55 875,24 EUR (90% ) LVL / 79 503.30 EUR
Project number: 2005/017-495-03-01/3-6/25
Project Promoter: Jelgavas dome
Place of implementation: Zemgale - Jelgavas rajons
Contact information: Mārīte Ieviņa
Tālr.: 63005506
E-pasts:
galvenas_aktivitates: Pētījuma veikšana par sabiedrības etnisko integrāciju Jelgavas pilsētā; Analīzes veikšana par sabiedrības etniskās integrācijas veicināšanas politikas instrumentiem un līdzšinējo pieredzi Latvijā; Jelgavas sabiedrības etniskās integrācijas politikas precizēšana; Rezultātu prezentēšana (buklets, informācija internetā, konference)
Duration of the project: 8 mēneši (2008. gada 30. maijs)