eslogo


Migrācijas ietekme uz etniskajām attiecībām Latvijā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: ES Pārejas programma 2006-2007
Programma: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 17 296,29 EUR (90% ) LVL / 24 610.40 EUR
Projekta numurs: 2005/017-495-03-01/3-12/27
Projekta īstenotājs: Biedrība „Sociālās Alternatīvas Institūts"
Īstenošanas vieta: Visa Latvija
Kontaktinformācija: Ieva Pranka
Tālr.: 29863143
E-pasts:
Galvenās aktivitātes: Pētījuma metodoloģijas un instrumentārija izstrāde; Teorētiskās informācijas analīze par etnisko attiecību korelāciju un mijiedarbību ar migrācijas tendencēm; Latvijā veiktu pētījumu analīze; Sabiedriskās domas aptauja & ekspertu intervijas; Datu analīze un rezultātu interpretācija; Secinājumu, ieteikumu un rekomendāciju izstrāde; Pētījuma publiskošana (elektroniskās versijas izsūtīšana valsts un pašvaldību iestādēm & īsā versija masu medijiem preses konferencē)
Īstenošanas ilgums: 10 mēneši (2008. gada 30. aprīlis)