eslogo


Migrācijas ietekme uz etniskajām attiecībām Latvijā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Переходная программа Европейского Союза 2006-2007
Программа: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Поиск проектов
предоставил финансирование: 17 296,29 EUR (90% ) LVL / 24 610.40 EUR
Номер проекта: 2005/017-495-03-01/3-12/27
Исполнитель проекта: Biedrība „Sociālās Alternatīvas Institūts"
Место реализации: Visa Latvija
Контактная информация: Ieva Pranka
Tālr.: 29863143
E-pasts:
galvenas_aktivitates: Pētījuma metodoloģijas un instrumentārija izstrāde; Teorētiskās informācijas analīze par etnisko attiecību korelāciju un mijiedarbību ar migrācijas tendencēm; Latvijā veiktu pētījumu analīze; Sabiedriskās domas aptauja & ekspertu intervijas; Datu analīze un rezultātu interpretācija; Secinājumu, ieteikumu un rekomendāciju izstrāde; Pētījuma publiskošana (elektroniskās versijas izsūtīšana valsts un pašvaldību iestādēm & īsā versija masu medijiem preses konferencē)
Период проетка: 10 mēneši (2008. gada 30. aprīlis)