eslogo


Pētījums „Ārvalstu ietekme uz sabiedrības etniskās integrācijas procesu Latvijā"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: ES Pārejas programma 2006-2007
Programma: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 15 418,29 EUR (90% ) LVL / 21 938.25 EUR
Projekta numurs: 2005/017-495-03-01/3-8/28
Projekta īstenotājs: Biedrība „Austrumeiropas Politisko Pētījumu centrs"
Īstenošanas vieta: Rīga; Latgale - Daugavpils un Rēzekne; Zemgale - Jelgava; Vidzeme - Jūrmala; Kurzeme - Liepāja un Ventspils
Kontaktinformācija: Andis Kudors
Tālr.: 67282101
E-pasts:
Galvenās aktivitātes: Analīzes kritēriju definēšana; Dokumentu analīze; Interviju veikšana; Sabiedriskās domas aptauja; Mediju analīze; Datu apkopošana un ziņojuma sagatavošana un publiskošana
Īstenošanas ilgums: 6 mēneši (2007. gada 30. septembris)