eslogo


Kultūras pieejamība sociālai diskriminācijai un neiecietībai pakļauto grupu vidū Cēsu rajonā

Extended view
Source of Funding: EU Transition Facility 2006-2007
Program: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Search projects
Amount of Grant Awarded: 41 337,04 EUR (90% ) LVL / 58 817.31 EUR
Project number: 2005/017-495-03-01/3-5/29
Project Promoter: Cēsu pašvaldības aģentūra „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs"
Place of implementation: Vidzeme - Cēsu rajons
Contact information: Anda Vilka
Tālr.: 64121772; 26425112
E-pasts:
galvenas_aktivitates: Līdzīgu pētījumu analīze; Iedzīvotāju aptaujas veikšana par sociālās diskriminācijas un neiecietības faktiem kultūras patērētāju un nepatērētāju vidū; Rezultātu apkopošana un ieteikumu sagatavošana Cēsu pilsētas kultūras stratēģijas izstrādāšanai; Rezultātu publiskošana (preses relīzes, seminārs kultūras darbiniekiem, pētījuma izsūtīšana ieinteresētajām kultūras institūcijām)
Duration of the project: 13 mēneši (2008. gada 31. marts)