eslogo


Pret bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem vērstās diskriminācijas un neiecietības mazināšana

Extended view
Source of Funding: EU Transition Facility 2006-2007
Program: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Search projects
Amount of Grant Awarded: 35 724,10 EUR (90% ) LVL / 50 830.81 EUR
Project number: 2005/017-495-03-01/3-13/49
Project Promoter: Biedrība „Latvijas Portidžas mācībsistēmas asociācija"
Place of implementation: Visa Latvija
Contact information: Ineta Kursiete
Tālr.: 67565526
E-pasts:
galvenas_aktivitates: Pētījuma „Bērni ar garīgās attīstības traucējumiem. Likumdošana un realitāte" veikšana un datu analīze; Rezultātu vizualizēšana (rokasgrāmatas un DVD formātos) un izplatīšana; 5 semināri par pētījuma rezultātiem reģionos
Duration of the project: 9 mēneši (2008. gada 31. oktobris)