eslogo


2008

DOTĀCIJAS LĪGUMI, KAS NOSLĒGTI 2008.GADA APRĪLĪ

FINANSĒJUMA AVOTS: Eiropas Komisijas dotācija, GCI-A-2005/2008-LV

Specifiskie ikgadējie dotācijas līgumi, kas noslēgti projektu pieteikumu konkursa "EUROPE DIRECT informācijas tīkla" informācijas punktus uzturošo struktūru izveide" ietvaros

Uzturošās struktūras nosaukums

Juridiskā adrese

Informācijas punkta nosaukums

Dotācijas summa

(EUR)

Procentuālā attiecība no kopējām atbalstāmajām izmaksām (%)

KURZEMES reģions:

Ventspils bibliotēka

Akmeņu iela 2,

Ventspils, LV-3601

Ventspils bibliotēkas Europe Direct informācijas punkts

13 023,68

50%

VIDZEMES reģions:

Valmieras bibliotēka

Rīgas iela 18,

Valmiera, LV-4201

Europe Direct  Valmieras informācijas punkts

22 500,00

50%

Gulbenes bibliotēka

O.Kalpaka iela 60a,

Gulbene, LV-4401

Ziemeļaustrumlatvijas Europe Direct informācijas punkts

21 443,86

49,99%

LATGALES reģions:

Rēzeknes rajona padome

Atbrīvošanas aleja 95,

Rēzekne, LV-4601

Austrumlatgales Europe Direct informācijas punkts

20 415,44

49,03%

Līvānu fonds «Baltā māja»

Stacijas iela 2,

Līvāni, LV-5316

Europe Direct Līvānu informācijas punkts

12 058,00

50%

PIERĪGAS reģions:

Staiceles pilsētas dome

Lielā iela 7, Staicele,

Limbažu raj. LV-4043

Europe Direct informācijas tīkla Staiceles informācijas punkts "Mēs Eiropā"

12 009,00

49,95%

RĪGAS reģions:

Latvijas Universitāte

Raiņa bulv. 19,

Rīga, LV-1586

Europe Direct Rīgas informācijas punkts „e-Eiropa"

15 444,34

50%

ZEMGALES reģions:

Jelgavas rajona padome

Pasta iela 37,

Jelgava, LV-3001

Jelgavas rajona Europe Direct informācijas punkts

15 000,00

50%

Kopējā dotāciju summa: 131 894,32 EUR