Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > ESF jaunumi > Zināmi rezultāti otrajā atklātajā projektu iesnieg[..]

Zināmi rezultāti otrajā atklātajā projektu iesniegumu atlasē ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitātē "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana"

es-esf-sif-logoApstiprināti rezultāti otrajā atklātajā projektu iesniegumu atlasē darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" apakšaktivitātē 1.5.2.2.2. "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana", kas tiek finansēta ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu. Kopumā projektu iesniegumu atlases ietvaros tika saņemti 229 projektu iesniegumi par kopējo summu 4 597475,85 LVL, kas 5,6 reizes pārsniedz šajā atlasē pieejamo finansējumu. Atbalstu savu projektu īstenošanai saņems – Latvijas Republikā reģistrētas biedrības un nodibinājumi par kopējo summu 810 567,47 LVL.

Apakšaktivitātes mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Otrajā projektu iesniegumu atlasē pieejamais finansējums ir 825 667 LVL. Vienam projektam pieejamais finansējums ir robežās no 1 000 LVL līdz 25 000 LVL.

Šajā apakšaktivitātē paredzēts izsludināt vēl vienu projektu iesniegumu atlasi 2012.gada pirmajā ceturksnī.