Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > ESF jaunumi > Par otrās atklātās projektu iesniegumu atlases rez[..]

Par otrās atklātās projektu iesniegumu atlases rezultātiem ESF 1.5.2.2.3.apakšaktivitātē (papildināts)

Par otrās atklātās projektu iesniegumu atlases rezultātiem (papildināts) ESF 1.5.2.2.3.apakšaktivitātē "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”

Sabiedrības integrācijas fonds informē, ka saskaņā ar 2011.gada 5.jūlija MK noteikumiem Nr.530 “Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.962 “Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.2.2.3.apakšaktivitāti “Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai””” otrajai atklātajai projektu iesniegumu atlasē pieejamais finansējums ir palielināts līdz LVL 711 423, līdz ar to ir radusies iespēja apstiprināt papildu 14 projektu iesniegumus, kuri bija saņēmuši augstāko punktu skaitu un iepriekš tika noraidīti finansējuma trūkuma dēļ.

Atbalstu pēc nosacījumu izpildes un līgumu noslēgšanas saņems:

Iesniedzējs

Projekta nosaukums

Madonas novada pašvaldība

Madonas novada pašvaldības kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana

Skrundas novada pašvaldība

Skrundas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

Rojas novada Dome

Rojas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

Mērsraga novada pašvaldība

Mērsraga novada izaugsme Eiropas Savienības projektu sagatavošanai

Kandavas novada dome

Kandavas un Tukuma novadu pašvaldību kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības programmu īstenošanā

Jelgavas novada pašvaldība

Rīcībspējas paaugstināšanas pasākumi Eiropas Savienības fondu piesaistei Jelgavas novada pašvaldībā

Rundāles novada dome

Rundāles novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana

Stopiņu novada dome

Stopiņu novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

Kārsavas novada pašvaldība

Kārsavas novada pašvaldības kapacitātes paaugstināšana ES struktūrfondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

Cesvaines novada dome

Cesvaines, Lubānas un Varakļānu pašvaldību kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

Jaunjelgavas novada dome

Jaunjelgavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu piesaistei

Rēzeknes pilsētas dome

Kapacitātes stiprināšana kultūrtūrisma projektu jomā Rēzeknes pilsētā

Babītes novada pašvaldība

Babītes novada pašvaldību kapacitātes stiprināšana līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā

Rugāju novada dome

Atbalsts Rugāju novada domes kapacitātes stiprināšanai

Apakšaktivitātes mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu pašvaldību līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.

Kopumā otrās projektu iesniegumu atlases ietvaros ir atbalstīti 44 projektu iesniedzēji – 3 plānošanas reģioni, 5 republikas pilsētas un 36 novadu pašvaldības par kopējo summu 708 434,53LVL.

Apakšaktivitātē plānots izsludināt vēl vienu atklāto projektu iesniegumu atlasi 2011.gada IV ceturksnī.