Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Zināmi rezultāti grantu shēmas “Pilsoniskās sabied[..]

Zināmi rezultāti grantu shēmas “Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2011” projektu iesniegumu atlasē

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) informē, ka SIF padome 2011.gada 1.jūlijā ir apstiprinājusi rezultātus grantu shēmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2011” ietvaros, kas tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem.

Grantu shēmas mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas un palielināt iedzīvotāju īpatsvaru, kuri sadarbojas sabiedrībai svarīgu mērķu labā. Kopējais pieejamais finansējums ir LVL 22 000, kas sadalīts vienādās daļās visiem plānošanas reģioniem. Maksimālais katram reģionam pieejamais finansējums ir LVL 4 400. Grantu shēmas ietvaros projektu iesniegumus varēja iesniegt reģionāla mēroga nevalstiskās organizācijas, kuras veic nozīmīgu darbu pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā, līdzdarbojoties plānošanas reģionam svarīgu jautājumu risināšanā, iesaistot šajā procesā citas nevalstiskās organizācijas un sabiedrību.

Sabiedrības integrācijas fonds konkursa noliktajā termiņā ir saņēmis 8 projektu iesniegumus: 3 projekta iesniegumus no Rīgas plānošanas reģiona, 2 no Kurzemes plānošanas reģiona un pa vienam iesniegumam no Zemgales, Vidzemes un Latgales plānošanas reģioniem.

SIF padomes sēdē apstiprināti pieci projektu iesniegumi par kopējo summu LVL 24 310,99, no kuriem grantu shēmas līdzfinansējums sastāda LVL 21 712,99.

Atbalstu pēc līgumu noslēgšanas saņems: Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse”, Nodibinājums "Valmieras novada fonds", Biedrība "Ziemeļkurzemes Nevalstisko organizāciju atbalsta centrs", Biedrība "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs", Biedrība "Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs".