Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Sabiedrības integrācijas fonda padome apstiprina j[..]

Sabiedrības integrācijas fonda padome apstiprina jaunu sekretariāta direktoru

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Šodien, 9.septembrī, Sabiedrības integrācijas fonda padomes sēdē tika skatīts jautājums par Fonda sekretariāta direktoru un par Fonda sekretariāta direktori balsojuma rezultātā tika apstiprināta pašreizējā Fonda sekretariāta direktora pienākumu izpildītāja Aija Bauere.

Konkurss uz Fonda sekretariāta direktora amatu tika izsludināts jūlija sākumā un līdz pieteikšanās termiņa beigām tika saņemti 6 pieteikumi. Pirmajā kārtā, izskatot pretendentu iesniegtos dokumentus, tika atzīts, ka 2 pretendenti neatbilst galvenajām izvirzītajām prasībām direktora amata kandidātam, un no četriem atbilstošajiem pretendentiem tika nolemts uz otro kārtu, t.i. interviju aicināt divus pretendentus. Šodien Fonda padome tikās ar abiem pretendentiem, un pēc diskusijas ar balsu vairākumu par Fonda sekretariāta direktori tika apstiprināta Aija Bauere. 

Aija Bauere Sabiedrības integrācijas fondā strādā kopš 2007.gada marta kā direktora vietniece, bet no šā gada janvāra pilda arī sekretariāta direktora pienākumus, jo darba attiecības ar Fondu pārtrauca tās iepriekšējais ilggadīgais direktors Nils Sakss.

Fonda padome arī apstiprināja 4 projektus programmā "NVO līdzfinansējuma budžeta programma". Tie ir pēdējie projekti, kas šajā programmā tika atbalstīti šogad, jo Fonds budžeta taupības ietvaros bija spiests samazināt finansējumu minētajai programmai.

Tāpat Fonda padome skatīja jautājumu par nākamā gada budžetu, un tika pieņemts lēmums rast risinājumu finansējuma samazinājumam gan administratīvajiem izdevumiem, gan programmu finansējumam. Fondam ir jāsamazina budžets par 11%. Nākamajā Fonda padomes sēdē tiks skatīts Fonda sekretariāta budžeta samazinājuma piedāvājums. Tas ir jāsagatavo tādā veidā, lai maksimāli nodrošinātu sekretariāta funkciju izpildi, nezaudētu nevienu Fondam piešķirto akreditāciju un turpinātu visas iesāktās programmas, ar kuru palīdzību tiek atbalstītas gan NVO, gan nodrošināta latviešu valodas apguve pieaugušajiem. Budžeta projekts jāsagatavo tā, lai tiktu izpildītas visas starptautiskās saistības, ko Latvijas valsts un Fonds ir uzņēmies, parakstot līgumus gan EEZ/Norvēģijas, gan citu finanšu instrumentu ietvaros.