Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Noslēdzies projektu iesniegšanas termiņš 3 grantu [..]

Noslēdzies projektu iesniegšanas termiņš 3 grantu programmās NVO fonda ietvaros

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Vakar, 30.septembrī noslēdzās projektu iesniegumu pieņemšana visās trijās grantu programmās NVO fonda ietvaros - NVO darbības atbalsta programmā, NVO kapacitātes stiprināšanas programmā un NVO projektu programmā, kas tiek finansētas EEZ un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu ietvaros. Kopā visās trijās programmās saņemti 184 projektu iesniegumi.

Līdz projektu iesniegumu termiņa beigām Sabiedrības integrācijas fondā saņemti 184 projektu iesniegumi visās trijās programmās, taču precīzu iesniegto projektu iesniegumu skaitu katrā programmā varēs pateikt tikai pēc dažām dienām, jo pirmo reizi projektus ir iespējams iesniegt, nosūtot tos pa pastu, kur pasta zīmogs ir projektu iesniegumu iesniegšanas pēdējās dienas datums, t.i. 30.septembris. Tiek sagaidīts, ka pa pastu ienāks vēl vairāki projekti.

NVO darbības atbalsta programmā saņemts 61 projektu iesniegums, no tiem 37 iesniegumi ir no nacionāla mēroga organizācijām, bet 24 iesniegumi no vietējā mēroga organizācijām. Pieejamais finansējums šajā programmā ir 337 003 eiro.

NVO kapacitātes stiprināšanas programmā - 50 projektu iesniegumi. Visvairāk projektu ir saņemts no Rīgas - 13 projekti, Latgale - 12 projekti, Vidzeme - 8 projekti, Pierīga - 6 projekti, Zemgale - 6 projekti, bet no Kurzemes saņemti 5 projektu iesniegumi. Pieejamais finansējums šajā programmā ir 210 627 eiro.

NVO projektu programmā - 72 projektu iesniegumi. Pieejamais finansējums šajā programmā ir 421 254 eiro.

Visās programmās ir noteikts, ka tās organizācijas, kas saņēmušas atbalstu iepriekšējos konkursos, nevar pretendēt uz atbalstu turpmākajos konkursos.

Projektu iesniegumu vērtēšanas rezultāti un finansiālā atbalsta saņēmēji būs zināmi gada nogalē.

Sabiedrības integrācijas fonds konkursus EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu ietvaros izsludina trešo reizi, un visām NVO fonda programmām 2009.gadā tiks izsludināts vēl viens konkurss, kas būs pēdējais šī Fonda ietvaros.