Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Fonds Iecietības dienā prezentē ziņojumu "Sab[..]

Fonds Iecietības dienā prezentē ziņojumu "Sabiedrības integrācija un iecietība Latvijā: pētījumos balstīts skatījums"

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Sabiedrības integrācijas fonds Iecietības dienas ietvaros prezentēja Baltijas Sociālo zinātņu institūta pētnieces Evijas Kļaves sagatavoto ziņojumu „Sabiedrības integrācija un iecietība Latvijā: pētījumos balstīts skatījums".
Šajā ziņojumā ir apkopoti galvenokārt pēdējo trīs gadu laikā (2006.-2008.) veikto pētījumu par sabiedrības integrāciju un iecietību rezultāti, analizēti secinājumi un noteikti nākotnes izaicinājumi sabiedrības integrācijas procesam Latvijā.

Ziņojumā aplūkotie pētījumi aptver, pirmkārt, Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītos projektus ES Pārejas programmas ietvaros, otrkārt, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta iniciētos pētījumus sabiedrības integrācijas, iecietības un mazākumtautību problemātikas jomās, treškārt, citu institūciju ierosinātos un veiktos nozīmīgākos pētījumus, kas padziļina izpratni par esošo situāciju un vērš skatu nākotnē. Izvērtējot veiktos pētījumus, šajā gadījumā mērķis bija ne tik daudz analizēt to pētniecisko kvalitāti, metodoloģijas atbilstību pētāmajam integrācijas aspektam un mērķa grupai, bet gan šo pētījumu saturisko pienesumu integrācijas procesa norises izpratnē. Integrācijas jēdziena lauku šajā ziņojumā nosaka analizējamo pētījumu tematika, aptverot gan etniskās, gan sociālās integrācijas dimensijas, gan diskriminācijas un iecietības problemātiku.

Šī ziņojuma izklāsta struktūru veido pētījumos analizētie integrācijas un iecietības aspekti un dimensijas. Katrā no ziņojuma apakšsadaļām ir izvērtēti ES Pārejas programmas SIF atbalstīto pētniecisko projektu rezultāti, kas ir papildināti ar citu pētījumu atziņām attiecīgajā jomā, tā paplašinot aplūkotās integrācijas dimensijas lauku.

Ziņojumu noslēdz secinājumi par Latvijas sabiedrības integrācijas nākotnes perspektīvām un izaicinājumiem.

Ziņojums pieejams šeit!