Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > SIF aicina ikvienu pievienoties Labas Gribas Memor[..]

SIF aicina ikvienu pievienoties Labas Gribas Memorandam, to parakstot!

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) parakstījis un pirmo reiz plašākai publikai piedāvā unikālu un šobrīd īpaši aktuālu dokumentu - Labas Gribas Memorandu. Memorands tapis, vēloties akcentēt ideju par iecietīgākas sabiedrības veidošanu.

SIF Labas Gribas Memoranda ideja radās, strādājot pie ES Pārejas programmas projektu rezultātu popularizēšanas un uzsākot Iecietības dienas un Vienotības balvas ceremonijas organizēšanu ES Pārejas programmas komunikāciju projekta ietvaros. Tas pauž, ka SIF ir ne tikai projektus administrējoša, bet arī sociāli atbildīga un ieinteresēta iestāde.

Memorands sagatavots, ņemot vērā jautājuma par iecietību pret citādo aktualitāti, kā arī salīdzinoši zemo iecietības līmeni Latvijā, ko apstiprina arī vairāki nacionāla un starptautiska līmeņa iecietības pētījumi.

Memorandam ir aicinājuma uz labu un pozitīvu darbību raksturs. Tā galvenais mērķis ir iecietīgākas sabiedrības veidošana, kas būs ikvienas organizācijas un privātpersonas, kas memorandu SIF mājas lapā parakstīs, labas gribas apņemšanās. Memorands aicina gan organizācijas, gan privātpersonas, īstenojot savus mērķus un realizējot dažādas aktivitātes, būt tolerantiem, respektēt dažādību, izskaust diskrimināciju un nevienlīdzīgu attieksmi un veicināt integrāciju.

Memoranda, kas simbolizē un pauž SIF labo gribu un nostāju iecietības veicināšanas jomā, pamatā ir brīvprātības princips, un Latvijas organizācijām un iedzīvotājiem ir pašiem iespēja brīvprātīgi to aktīvi atbalstīt.

Labas Gribas Memorands tika parakstīts 2008.gada 10.novembrī, un tas tika publiskots Iecietības dienā, 13.novembrī, Pārejas programmas noslēguma pasākuma ietvaros.