Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > SIF īpašā prezentācijā stāsta par Labas Gribas Mem[..]

SIF īpašā prezentācijā stāsta par Labas Gribas Memorandu

Šonedēļ, 16.decembrī, Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) īpašā prezentācijas pasākumā pirmo reiz plašākai publikai piedāvāja unikālu un šobrīd īpaši aktuālu dokumentu - Labas Gribas Memorandu. Memorands tapis, vēloties akcentēt ideju par iecietīgākas sabiedrības veidošanu, kā arī salīdzinoši zemo iecietības līmeni Latvijā, ko apstiprina arī vairāki nacionāla un starptautiska līmeņa iecietības pētījumi, un vēloties akcentēt ideju par iecietīgākas sabiedrības veidošanu.

„Sabiedrības integrācijas fonds ir organizācija, kas ne tikai izsludina projektu konkursus un pēc tam uzrauga to ieviešanu, bet tā ir arī sociāli atbildīga organizācija, kas tiecas informēt sabiedrību un tai draudzīgi skaidrot integrācijas un vienotas Latvijas sabiedrības nozīmi. Mēs vēlamies šajā mūsu valstij sarežģītajā laikā uzsvērt un izcelt labo, aicinot ikvienu Latvijas iedzīvotāju domāt par savstarpējās cieņas būtiskumu, būt atbildīgiem par to un attiecīgi rīkoties" , tā SIF padomes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.

Memorands aicina un labu un pozitīvu darbību gan Latvijas organizācijas, gan ikvienu Latvijas iedzīvotāju. Tas īpaši uzsver toleranci un cieņu pret dažādām kultūras formām un cilvēciskās izteiksmes un esības veidiem, kā arī aicina izskaust jebkāda veida diskrimināciju un neiecietību, veicināt integrāciju, stiprināt ģimeniskās vērtības un būt pilsoniski aktīviem un iesaistīties sabiedrības un Latvijas valsts dzīvē.

Par Labas Gribas Memorandu stāsta SIF padomes loceklis, valsts prezidenta pārstāvis Olafs Brūvers: „Šodien, kad cilvēki ir tik ļoti aizņemti un norūpējušies, šāds Memorands liek ikvienam no mums atcerēties, cik svarīga ir vienkārša cilvēciska mīlestība, draudzība, laba un cieņpilna attieksme vienam pret otru. Es vēlos uzsvērt, ka Memorands šoreiz neizceļ kādu īpašu sabiedrības grupu vai, piemēram, attiecības dažādu tautību starpā. Memorands uzrunā jebkuru sabiedrības grupu un ikvienu tās locekli būt labiem, mīļiem un cienīt dažādo mūsos!"

Memoranda prezentācijā piedalījās arī SIF padomes locekle, Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Rasma Pīpiķe, kas klātesošiem pauda: „Latvijā ir diezgan populāri parakstīt dažādas memorandus, vienošanās un savstarpējās apņemšanās. Šis Labas Gribas Memorands no visiem atšķiras ar to, ka tajā neviens nevienam neuztiepj nekādas finanšu saistības, un tā īstenošanai pietiek ar cilvēka paša gribu. Memorands vienkārši aicina būt labiem; cienīt gan savus tuvākos, gan pārējos sabiedrības locekļus, neatkarīgi no viņu interesēm, spējām un pārliecības. Es nēsāju brilles, man ir gaiši mati, es esmu vientuļā māte - tie visi var būt iemesli, lai pret mums vērstos kā pret citādiem. Diskriminācijas un neiecietības robežšķirkne ir tik trausla, un mēs nekad nevaram paredzēt, kad tā var vērsties pret mums pašiem. Sāksim ar sevi, cienīsim dažādo un vairosim labo!"

Ar Labas Gribas Memorandu var iepazīties un tam pievienoties SIF mājas lapā www.sif.lv.

Lai Memorands būtu vieglāk pieejams ikvienam sabiedrības loceklim, SIF ir paredzējis vairākas iespējas, kā to parakstīt: (1) ierodoties SIF un parakstot dokumentu ar roku uz īpašas parakstu lapas, (2) parakstot Memorandu elektroniski mājas lapā vai (3) lūdzot telefoniski vai rakstiski SIF, lai cilvēka paraksts tiek pievienots Memorandam elektroniski.

CIENĪSIM DAŽĀDO UN VAIROSIM LABO!