Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Sabiedrības integrācijas fonds izsludina apakšproj[..]

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina apakšprojektu konkursu NVO darbības atbalsta programmā

Šodien, 13.martā Sabiedrības integrācijas fonds ceturto reizi izsludina apakšprojektu iesniegumu atklāto konkursu "NVO darbības atbalsta programmā" EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu ietvaros.

"NVO darbības atbalsta programma" ir paredzēta stabilām, jau pieredzējušām organizācijām, kas veiksmīgi darbojas demokrātijas un pilsoniskās sabiedrības attīstībā, to regulārās darbības nodrošināšanai. Šajā konkursā 50% no pieejamā finansējuma ir rezervēti nacionālā mēroga organizācijām, kas darbojas visas Latvijas interesēs un 50% no kopējā finansējuma - reģionālā vai vietējā mēroga organizācijām, kas darbojas kādas pašvaldības vai novada iedzīvotāju interesēs. Kopējais pieejamais finansējums 168 501 eiro. Finansējums vienai organizācijai ir no 9 600 līdz 24 000 eiro gadā, kas ir ne vairāk kā 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projektu iesniegumus NVO darbības atbalsta programmā varēs iesniegt līdz 2009.gada 13.maijam plkst. 17.00.

Lai apakšprojektu iesniedzējiem būtu vieglāk sagatavot apakšprojektu iesniegumus, Sabiedrības integrācijas fonds organizē informatīvus seminārus: Jelgavā - 24.martā, Daugavpilī - 25.martā, Smiltenē - 26.martā, Ventspilī - 30.martā un Rīgā - 1.aprīlī. Pieteikšanās uz semināriem pa tālruni 67281752.

Semināros arī tiks detalizēti stāstīts par jaunu grantu shēmu "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana", kas tiek finansēta Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros. Tās mērķis ir veicināt sapratni un sadarbību starp dažādu tautību pārstāvjiem, veidot labvēlīgus sociālos, kultūras un informācijas nosacījumus Latvijas mazākumtautībām, kā arī veicināt mazākumtautību biedrību un nodibinājumu attīstību, līdzfinansējot apakšprojektu grantu shēmas atbalsta jomās. Atbalsta jomas ir mazākumtautību organizāciju darbības kapacitātes stiprināšana, atbalsts mazākumtautību kultūras jautājumiem, atbalsts pasākumiem plašākas sabiedrības informēšanai par mazākumtautību kultūru, tradīcijām un reliģiju, atbalsts literāro darbu tulkošanai no mazākumtautību valodām uz latviešu valodu un otrādi, atbalsts pasākumiem plašākas sabiedrības informēšanai par sabiedrības etniskās integrācijas jautājumiem, atbalsts ārpusskolas pasākumu programmām ar mērķi veicināt sadarbību starp dažādu tautību skolēniem. Konkursu šajā grantu shēmā plānots izsludināt līdz marta beigām.

Semināros būs arī īsa informācija par pārējām divām NVO fonda programmām "NVO kapacitātes stiprināšanas programmu" un "NVO projektu programmu", kurās abās projektu konkursus plānots izsludināt aprīļa beigās.

Ar Ministru kabineta noteikumiem un citiem saistošiem dokumentiem var iepazīties Fonda mājas lapā www.sif.lv sadaļā Projektu konkursi.