Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātas Sabiedrības[..]

Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātas Sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādnes 2010.-2019.gadam

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Sabiedrības integrācijas fonds informē, ka š.g. 23.aprīlī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas izstrādātās Sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādnes 2010. - 2019. gadam.

Sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādnes ir pamatdokuments, kā mērķis ir noteikt un koordinēt valsts politiku sabiedrības integrācijas īstenošanā.

Ar minēto dokumentu varat iepazīties Valsts kancelejas mājas lapā http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40121620. Komentārus un atzinumus Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijai par minēto dokumentu var iesniegt divu nedēļu laikā no tā izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.