Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Sabiedrības integrācijas fonds aicina biedrības un[..]

Sabiedrības integrācijas fonds aicina biedrības un nodibinājumus deleģēt pārstāvjus dalībai NVO fonda Vērtēšanas komisijā NOVĒROTĀJU statusā

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Sabiedrības integrācijas fonds aicina biedrības un nodibinājumus deleģēt pārstāvjus dalībai EEZ/ Norvēģijas finanšu instrumentu Nevalstisko organizāciju fonda Vērtēšanas komisijā NOVĒROTĀJU statusā (3 vietas).

Pieteikumus par piedalīšanos konkursā (motivācijas vēstuli, organizācijas darbības raksturojumu un deleģētā pārstāvja CV) lūdzam iesniegt līdz 2009. gada 11. maijam plkst. 16.00, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi . Pieteikumus drīkst iesniegt tikai biedrības un nodibinājumi.

Saņemtie pieteikumi, tajā skaitā arī deleģētā pārstāvja CV, tiks publicēti Sabiedrības integrācijas fonda interneta mājas lapā www.sif.lv. Fonds aicinās projektu iesniedzējus iepazīties ar pieteikumiem un izteikt savu viedokli par izvirzītajiem pretendentiem. Ja neviens no projektu iesniedzējiem, kuri būs iesnieguši projektus 2009.gada 13.marta izsludinātajā apakšprojektu iesniegumu atklātajā konkursā „NVO darbības atbalsta programma" un 24.aprīlī izsludinātajos apakšprojektu iesniegumu atklātajos konkursos „NVO projektu programma" un „NVO kapacitātes stiprināšanas programma" NVO fonda grantu shēmu ietvaros, nebūs izteicis iebildumus par kāda pretendenta klātbūtni vērtēšana procesā, attiecīgais pārstāvis tiks apstiprināts dalībai Vērtēšanas komisijā novērotāja statusā. Ja būs pieteikušies vairāk nekā 3 pārstāvji, tiks apstiprināti tie, kuru pieteikumi elektroniski bija saņemti pirmie.

Tālrunis kontaktinformācijai 67078218, e-pasts - .