Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Noslēgusies projektu iesniegumu pieņemšana “NVO pr[..]

Noslēgusies projektu iesniegumu pieņemšana “NVO projektu programmā”

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Piektdien, 24.jūlijā noslēdzās projektu iesniegumu pieņemšana „NVO projektu programmā”, kas tiek finansēta EEZ un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu ietvaros. Līdz projektu iesniegšanas termiņa beigām saņemti 142 apakšprojektu iesniegumi.

Līdz projektu iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām Sabiedrības integrācijas fondā saņemti 142 apakšprojektu (turpmāk – projektu) iesniegumi, taču precīzu iesniegto projektu iesniegumu skaitu programmā varēs pateikt tikai pēc dažām dienām, jo projektus ir iespējams iesniegt, nosūtot tos pa pastu, kur pasta zīmogs ir projektu iesniegumu iesniegšanas pēdējās dienas datums, t.i. 24.jūlijs. Tiek sagaidīts, ka pa pastu iesūtīs vēl vairākus desmitus projektu iesniegumu, līdz ar to tiks sasniegts rekordliels projektu iesniegumu skaits.

NVO fonda ietvaros tiek līdzfinansētas 3 grantu shēmas – „NVO darbības atbalsta programma”, „NVO kapacitātes stiprināšanas programma” un „NVO projektu programma”. Šī fonda uzdevums ir veicināt pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanos sociālo un ekonomisko atšķirību mazināšanā.

NVO projektu programmas” mērķis ir atbalstīt nevalstisko organizāciju projektus EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritārajās jomās (vides aizsardzība, ilgtspējīga attīstība, Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana, veselība, bērni ar īpašām vajadzībām, cilvēkresursu attīstība un izglītība, Šengena, tieslietas, reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība, pārrobežu sadarbība, akadēmiskie pētījumi un tehniskā palīdzība). Finansējums vienam projektam var būt no 8 000 līdz 100 000 eiro, kas ir ne vairāk kā 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Kopējais pieejamais finansējums 4.konkursa projektiem ir 508 038 eiro, no tiem 50% ir rezervēti organizācijām, kuru pieprasītais finansējums ir līdz 50 000 eiro un 50% organizācijām, kuru pieprasītais finansējums ir no 50 000 līdz 100 000 eiro.

Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Aija Bauere: „Lielais projektu iesniegumu skaits liecina gan par NVO sektora aktivitāti iepriekšminētajos atbalsta virzienos, gan par to, ka sabiedriskajām organizācijām šobrīd ir maz iespēju piesaistīt finansējumu savām aktivitātēm. Šis konkurss parāda, ka ir jāmeklē iespējas turpināt NVO fonda darbību, izmantojot gan valsts budžeta gan ārvalstu finanšu instrumentus, jo tas dod iespēju atbalstīt pašas sabiedrības iniciētus un sabiedrībai sevišķi nozīmīgus projektus. Šobrīd pieejamais finansējums minētajām iniciatīvām ir nepietiekams, jo no saņemtajiem projektu iesniegumiem varēsim atbalstīt ne vairāk kā 10. Mums ir ļoti žēl, ka lielākā daļa labu projektu iesniegumu būs jānoraida sakarā ar ierobežoto finansējumu.”

Projektu iesniegumu vērtēšanas rezultāti un finansiālā atbalsta saņēmēji būs zināmi š.g. novembrī.

Šis ir pēdējais konkurss EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās grantu shēmas „NVO projektu programmas” ietvaros.