Home > News > News archive > News > Sabiedrības integrācijas fonds pagarina pieteikšan[..]
Error
  • Plugin mavikThumbnails needs library GD2

Sabiedrības integrācijas fonds pagarina pieteikšanos uz vakantajām Latvijas - Šveices sadarbības programmas Vadības un apakšprojektu vērtēšanas komisijas nevalstisko organizāciju pārstāvju amata vietām

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

Sabiedrības integrācijas fonds līdz š.g. 9.novembrim pagarina pieteikšanos uz vakantajām Latvijas - Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds" Vadības un apakšprojektu vērtēšanas komisijas nevalstisko organizāciju pārstāvju amata vietām (2 vietas).

Grantu shēmas mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu sociālajā un ekonomiskajā kohēzijā, atbalstot nevalstisko organizāciju aktivitātes, kas uzlabo dzīves kvalitāti jauniešiem un bērniem ar mazākām iespējām un senioriem.

Par piedalīšanos Vadības un apakšprojektu vērtēšanas komisijas sēdēs komisijas locekļi atlīdzību nesaņem. Grantu shēmas indikatīvais ieviešanas ilgums līdz 2013.gada 30.aprīlim. KONKURSA NOLIKUMS Latvijas - Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "NVO fonds" Vadības un apakšprojektu vērtēšanas komisijas nevalstisko organizāciju pārstāvju  atlasei.

Latvijas - Šveices sadarbības programmas projekta "NVO fonda" īss izklāsts.

Organizācijas statūtus, motivācijas vēstuli, deleģējuma vēstuli un pretendenta CV jāiesniedz Sabiedrības integrācijas fondā, Brīvības ielā 40-39, Rīgā, LV-1050, vai elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi: ar norādi - „Vadības un apakšprojektu vērtēšanas komisijas nevalstisko organizāciju pārstāvju konkursam"  līdz 2009. gada 9.novembrim plkst. 18.00.

Kontaktinformācija neskaidrību gadījumā pa tālr.:67078186 vai e-pastu .

article->tips) && $this->article->tips == 'foto'): ?>