Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Noslēgusies projektu iesniegumu pieņemšana atklāta[..]

Noslēgusies projektu iesniegumu pieņemšana atklātajā atlasē publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai

Vakar, 9.decembrī noslēdzās projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš atklātās projektu iesniegumu atlases darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" apakšaktivitātē "Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī", kas tiek finansēta ar Eiropas Sociālā fonda un Latvijas finansiālu atbalstu. Līdz iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām saņemti 50 projektu iesniegumi, no kuriem 4 iesniegti elektroniska dokumenta veidā.

21 projektu iesniegumi saņemti no valsts pārvaldes iestādēm, tiesām un institūcijām, kurām deleģēti atsevišķi valsts varas uzdevumi un 29 - no plānošanas reģioniem un novadu pašvaldībām. Precīzu iesniegto projektu skaitu varēs pateikt tikai pēc nedēļas, jo projektus ir iespējams iesniegt, nosūtot tos pa pastu, kur pasta zīmogs ir projektu iesniegšanas pēdējās dienas datums, t.i. 9.decembris.

Apakšaktivitātes mērķis ir nodrošināt efektīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu publiskās pārvaldes pakalpojumu sniegšanu, īpaši atbalstot institūcijas, kuras nodrošina nodokļu administrēšanu un finanšu plānošanu, vadību un uzskaiti, sniedz pakalpojumus komercdarbības, nodarbinātības un sociālās politikas jomās kā valsts, tā reģionālā līmenī.

Kopējais pieejamais finansējums šajā projektu iesniegumu atlasē ir 422 497,83 LVL, no kuriem 50% ir rezervēti plānošanas reģioniem, novadu pašvaldībām un to iestādēm un 50% - valsts tiešās pārvaldes iestādēm, tiesām un institūcijām, kam deleģēti atsevišķi valsts varas uzdevumi. Ja finansējums vienā grupā pilnībā netiek apgūts, tas pāriet otrajai grupai. Finansējums vienam projektam ir no 5 000 LVL līdz 30 000 LVL.

Projektu iesniegumu vērtēšanas rezultāti būs zināmi 2010.gada marta vidū.

Projektu atlase šajā aktivitātē ir izsludināta pirmo reizi. Ja viss pieejamais finansējums tiks apgūts šīs atlases ietvaros, jauna atlase vairs netiks izsludināta.