Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Noslēgusies projektu iesniegumu pieņemšana atklāta[..]

Noslēgusies projektu iesniegumu pieņemšana atklātajā atlasē pašvaldību kapacitātes stiprināšanai

Vakar, 11.februārī noslēdzās projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš atklātās projektu iesniegumu atlases darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" apakšaktivitātē "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", kas tiek finansēta ar Eiropas Sociālā fonda un Latvijas finansiālu atbalstu. Līdz iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām saņemti 14 projektu iesniegumi, no kuriem 1 iesniegts elektroniska dokumenta veidā.

11 projektu iesniegumi saņemti no novadu un lielo pilsētu pašvaldībām un 3 - no plānošanas reģioniem. Precīzu iesniegto projektu skaitu varēs pateikt tikai pēc nedēļas, jo projektus ir iespējams iesniegt, nosūtot tos pa pastu, kur pasta zīmogs ir projektu iesniegšanas pēdējās dienas datums, t.i. 11.februāris.

Apakšaktivitātes "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu pašvaldību līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.

Projektus var iesniegt plānošanas reģioni, republikas pilsētas un novadu pašvaldības. Projektu iesniegumu atlasē pieejamais finansējums ir 590 355 LVL. Vienam projektam pieejamais finansējums ir no 1 000 LVL līdz 25 000 LVL.

Projektu iesniegumu vērtēšanas rezultāti būs zināmi 2010.gada maija vidū.

Projektu atlase šajā aktivitātē ir izsludināta pirmo reizi, turpmākajos gados plānots izsludināt vēl divas atklātās projektu iesniegumu atlases.