Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana[..]

Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010”

Tieslietu ministrija un Sabiedrības integrācijas fonds ir kopīgi izveidojis grantu shēmu „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010”, apvienojot savā rīcībā esošos valsts budžeta dotāciju līdzekļus Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas programmas 2008.-2012.gadam īstenošanai.

Grantu shēmas mērķis ir attīstīt vidi ilgtspējīgai, uz rezultātu orientētai NVO darbībai un palielināt iedzīvotāju īpatsvaru, kas darbojas savu un sabiedrības mērķu labā.

Grantu shēmas ietvaros tiks atbalstītas NVO, kuras veic plānošanas reģiona attīstībai nozīmīgu darbu pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā, līdzdarbojoties plānošanas reģiona attīstības politikas izstrādāšanā, īstenošanā un uzraudzībā, iesaistot šajā procesā citas NVO un sabiedrību.

Kopējais grantu shēmas ietvaros pieejamais finansējums ir 70 770 LVL. Grantu shēmas finansējums paredzēts NVO atbalstam, un tas tiks sadalīts vienādās daļās visiem plānošanas reģioniem. Maksimālais katram reģionam pieejamais finansējums ir 14 154 LVL, kuru var piešķirt vienas vai divu organizāciju, atbilstoši grantu shēmas mērķim īstenotiem, projektiem.

Projektu iesniegumi tiks vērtēti divās kārtās. Projektu iesniegumu atlases I kārtu veic plānošanas reģioni. Sīkāku informāciju par grantu shēmas ietvaros izsludinātajiem konkursiem meklējiet attiecīgā plānošanas reģiona mājas lapā.

Rīgas plānošanas reģions

Vidzemes plānošanas reģions

Kurzemes plānošanas reģions

Zemgales plānošanas reģions

Latgales plānošanas reģions