Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Noslēgusies projektu iesniegumu pieņemšana grantu [..]

Noslēgusies projektu iesniegumu pieņemšana grantu shēmas “Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010” ietvaros

Sabiedrības integrācijas fonds informē, ka 2010.gada 14.maijā noslēdzās projektu iesniegumu pieņemšana grantu shēmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010” ietvaros.

Tieslietu ministrija un Sabiedrības integrācijas fonds ir kopīgi izveidojis grantu shēmu „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010”, apvienojot savā rīcībā esošos valsts budžeta dotāciju līdzekļus Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas programmas 2008.-2012.gadam īstenošanai. Kopējais grantu shēmas ietvaros pieejamais finansējums ir 70 770 LVL.

Grantu shēmas mērķis ir attīstīt vidi ilgtspējīgai, uz rezultātu orientētai NVO darbībai un palielināt iedzīvotāju īpatsvaru, kas darbojas savu un sabiedrības mērķu labā. Grantu shēmas ietvaros tiks atbalstītas NVO, kuras veic plānošanas reģiona attīstībai nozīmīgu darbu pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā, līdzdarbojoties plānošanas reģiona attīstības politikas izstrādāšanā, īstenošanā un uzraudzībā, iesaistot šajā procesā citas NVO un sabiedrību.

Projektu iesniegumi atbilstoši konkursa nolikumam tiek vērtēti divās kārtās. Projektu iesniegumu atlases I kārtu veica plānošanas reģionu attīstības padomes. Kopumā visos plānošanas reģionos tika saņemti 23 projektu iesniegumi, un katrs reģions izvirzīja vienu labāko projekta iesniegumu vērtēšanai II kārtā. Maksimālais katram reģionam pieejamais finansējums ir 14 154 LVL.

Sabiedrības integrācijas fonds 14.maijā saņēma 5 projektu iesniegumus, pa vienam projekta iesniegumam no katra plānošanas reģiona. Šobrīd Sabiedrības integrācijas fonda izveidota vērtēšanas komisija veic projektu iesniegumu II daļas izvērtēšanu. Lēmumus par projektu apstiprināšanu vai noraidīšanu plānots pieņemt Sabiedrības integrācijas fonda padomes sēdē š.g. 4.jūnijā.