Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > ESF jaunumi > Zināmi rezultāti 1.atklātajā projektu iesniegumu a[..]

Zināmi rezultāti 1.atklātajā projektu iesniegumu atlasē ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitātē "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana"

 

Zināmi rezultāti 1.atklātajā projektu iesniegumu atlasē ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitātē "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana"

Sabiedrības integrācijas fonds informē, ka ir apstiprināti rezultāti Eiropas Sociālā fonda atklātās projektu iesniegumu 1.atlases darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.2. apakšaktivitātē "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana".

Kopumā projektu iesniegumu atlases ietvaros tika saņemti 172 projektu iesniegumi. Atbalstu savu projektu īstenošanai saņems 24 iesniedzēji – Latvijas Republikā reģistrētas biedrības un nodibinājumi par kopējo summu 490 453,48 LVL. Visi projektu iesniegumi ir apstiprināti ar nosacījumiem.

Atbalstu pēc nosacījumu izpildes un līgumu noslēgšanas saņems:

Iesniedzējs
Projekta nosaukums
Biedrība „Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks””
POLS – Pacientu organizāciju līdzdalības stiprināšana
Biedrība „Montessori bērnu māja”
Izglītības nozarē iesaistīto NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana
Biedrība ”Preiļu nevalstisko organizāciju centrs”
Biedrības „Preiļu NVO centrs” dalīborganizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana
Biedrība „Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi”
Biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” administratīvās kapacitātes stiprināšana līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanas procesā sociālās iekļaušanas jomā
Biedrība "Attīstības centrs ģimenei"
Biedrības "Attīstības centrs ģimenei" administratīvās kapacitātes stiprināšana
Biedrība „Latgales vārti”
NVO attīstība sabiedrībai svarīgu procesu ietekmēšanā un ieviešanā Rietumlatgales reģionā
Biedrība "Jelgavas pensionāru biedrība"
Ekspresis
Biedrība "Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija “Papardes zieds”"
Nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšana seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību interešu aizstāvībai
Biedrība "Latvijas Lauku sieviešu apvienība"
Latvijas Lauku sieviešu apvienības (LLSA) administratīvās kapacitātes stiprināšana un kvalitatīvas līdzdalības veicināšana politisko lēmumu izstrādes un pieņemšanas procesā
Nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons”"
Informatīvā vide – priekšnosacījums līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesā
Biedrība “Qualitas”
KARJERAS ATBALSTA SISTĒMAS PILNVEIDE
Biedrība „Latvijas Pašvaldību mācību centrs”
Profesionālo biedrību izglītošana par lēmumu pieņemšanas procesiem, interešu konfliktiem un finanšu līdzekļu piesaisti projektu ideju realizēšanai
Biedrība „Lord PR”
Programma biedrības „Lord PR” līdzdalības celšanai lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā
Biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO"
„Cilvēku ar invaliditāti nevalstisko organizāciju kapacitātes celšana līdzdalībai Eiropas Savienības cilvēku ar invaliditāti kustībā”
Biedrība „Ideju Forums”
Biedrības „Ideju Forums” un tās partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana
Biedrība „Latvijas Tehnoloģisko parku, centru un biznesa inkubatoru asociācija”
Latvijas Tehnoloģisko parku, centru un biznesa inkubatoru asociācijas (LTICA) kapacitātes paaugstināšana aktīvai līdzdalībai valsts inovācijas politikas attīstībā
Biedrība "Ašķeres biedrība"
Senās Aizkraukles reģiona NVO kapacitātes stiprināšana
Biedrība „Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”
Sociālās partnerības attīstības veicināšana Zemgales plānošanas reģionā
Biedrība "Latvijas Pašvaldību savienība"
Latvijas Pašvaldību savienības kapacitātes stiprināšana pašvaldību interešu pārstāvībā lēmumu pieņemšanas procesā Eiropas Savienības institūcijās
Biedrība „Ūdenszīmes”
Zināšanas un iespējas
Biedrība "RĒZEKNES UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA"
Nevalstisko organizāciju veiksmīgas sadarbības pieredzes pārnese un Latgales uzņēmēju biedrību administratīvās kapacitātes stiprināšana
Biedrība "Kurzemes tūrisma asociācija”
Kurzemes tūrisma asociācijas darbības pilnveidošana
Biedrība "brīvprātīgais.lv"
NVO kapacitātes stiprināšana līdzdalībai  brīvprātīgā darba politikas veidošanas un ieviešanas procesā
Nodibinājums „Vidzemes reģionālais atbalsta centrs „Dardedze””
Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Dardedze” darbības kapacitātes paaugstināšana

Apakšaktivitātes mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Pirmajā projektu iesniegumu atlasē pieejamais finansējums ir 491 963 LVL. Vienam projektam pieejamais finansējums ir robežās no 1 000 LVL līdz 25 000 LVL.