Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Zināmi rezultāti grantu shēmas „Pilsoniskās sabied[..]

Zināmi rezultāti grantu shēmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010” projektu iesniegumu atlasē

Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk – SIF) informē, ka SIF padome 2010.gada 11.jūnijā ir apstiprinājusi rezultātus grantu shēmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010” ietvaros.


Grantu shēmas mērķis ir attīstīt vidi ilgtspējīgai, uz rezultātu orientētai NVO darbībai un palielināt iedzīvotāju īpatsvaru, kas darbojas savu un sabiedrības mērķu labā. Grantu shēmas ietvaros tiks atbalstītas NVO, kuras veic plānošanas reģiona attīstībai nozīmīgu darbu pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā, līdzdarbojoties plānošanas reģiona attīstības politikas izstrādāšanā, īstenošanā un uzraudzībā, iesaistot šajā procesā citas NVO un sabiedrību. Kopējais grantu shēmai pieejamais finansējums ir 70 770 LVL. Finansējums sadalīts vienādās daļās visiem plānošanas reģioniem. Maksimālais katram reģionam pieejamais finansējums ir 14 154 LVL.


Projektu iesniegumi atbilstoši konkursa nolikumam tika vērtēti divās kārtās. Projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu veica plānošanas reģionu attīstības padomes. Kopumā visos plānošanas reģionos tika saņemti 23 projektu iesniegumi, un katrs reģions izvirzīja vienu labāko projekta iesniegumu vērtēšanai otrajā kārtā.


SIF padomes sēdē tika apstiprināti visi pieci projektu iesniegumi par kopējo summu 74600,90 LVL, no kuriem grantu shēmas līdzfinansējums sastāda 70 616,00 LVL.


Atbalstu pēc līgumu noslēgšanas saņems: biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse”, nodibinājums „Valmieras novada fonds”, biedrība „Ziemeļkurzemes Nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”, biedrība „Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” un biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”.